ผู้สอน
นาย 112วสันต์ แสงม่วง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

สานสัมพันธ์ ภาษาซี


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
9872

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี


คำอธิบายชั้นเรียน

กลุ่มภาษาซี