ผู้สอน
นาง ทิชากร สำราญชลารักษ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

งานอาชีพ66


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
9876

สถานศึกษา

โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย


คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชางานอาชีพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2556


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.