homeการพัฒนาการเขียน CA110
person
การพัฒนาการเขียน CA110

ผู้สอน
จำรัส จันทนาวิวัฒน์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 เดือนที่แล้ว

ชื่อวิชา
การพัฒนาการเขียน CA110

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
9890

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

เรียนรู้และฝึกหัด เกี่ยวกับการเขียนไทย รูปประโยคและสำนวนไทยชนิดต่าง ๆ รูปแบบและวิธีการเขียนเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ การสร้างเรื่องและการวางโครงเรื่อง การบรรณาธฺกรณ์ รวมถึงการวิเคราะห์ และวิพากษ์งานเขียนต่าง ๆที่ปรากฏอยู่ในโลกบรรณพิภพ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)