homeการพัฒนาการเขียน CA110
personperson_add
การพัฒนาการเขียน CA110

ผู้สอน
จำรัส จันทนาวิวัฒน์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การพัฒนาการเขียน CA110

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
9890

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

เรียนรู้และฝึกหัด เกี่ยวกับการเขียนไทย รูปประโยคและสำนวนไทยชนิดต่าง ๆ รูปแบบและวิธีการเขียนเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ การสร้างเรื่องและการวางโครงเรื่อง การบรรณาธฺกรณ์ รวมถึงการวิเคราะห์ และวิพากษ์งานเขียนต่าง ๆที่ปรากฏอยู่ในโลกบรรณพิภพ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)