homeเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.2
person
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.2

ผู้สอน
dekpran_nay007@hotmail.com ปวีณ์ เกาะแก้ว
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.2

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
9892

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

เป็นรายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ 2 ปี 2556


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)