ผู้สอน
อาจารย์ กัลยา รัตนศิวะ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 24 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

กระบวนการซอฟต์แวร์ 2_56 sec 3


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
9900

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์


คำอธิบายชั้นเรียน

ปสสท 3/3