homeกระบวนการซอฟต์แวร์ 2_56 sec 3
person
กระบวนการซอฟต์แวร์ 2_56 sec 3

ผู้สอน
อาจารย์ กัลยา รัตนศิวะ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 1 เดือนที่แล้ว

ชื่อวิชา
กระบวนการซอฟต์แวร์ 2_56 sec 3

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
9900

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ปสสท 3/3


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)