home03227204 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 1(PROFESSIONAL TEACHING PRATICE 1)
person
03227204 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 1(PROFESSIONAL TEACHING PRATICE 1)

ผู้สอน
รศ.ดร. ปริยาภรณ์ ตั้งคุณานันต์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 25 วันที่แล้ว

ชื่อวิชา
03227204 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 1(PROFESSIONAL TEACHING PRATICE 1)

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
9908

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชาClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)