ประถมศึกษาปีที่ 6


ผู้สอน
k kawalee sirisean
เข้าสู่ระบบเมื่อ มากกว่า 12 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ประถมศึกษาปีที่ 6

รหัสวิชา
991

สถานศึกษา
โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย

คำอธิบายวิชา

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย มีทั้งหมด 48 คน เรียนวิชา คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books