เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ประถมศึกษาปีที่ 6

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย มีทั้งหมด 48 คน เรียนวิชา คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์