เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

เรื่องมาตราตัวสะกด ชั้นประถมศึกษาปีที่๔

เกี่ยวกับชั้นเรียน

มาตราตัวสะกด คือ กลุ่มพยัญชนะที่ประกอบอยู่ท้ายคำหรือพยางค์ใน แม่ ก กา ทำให้เสียงของคำแตกต่างกันตามพยัญชนะที่นำมาประกอบ เช่น ตา เมื่อประสมกับ ล กลายเป็น ตาล,ชา เมื่อประสมกับ ม กลายเป็น ชาม เป็นต้น