homeเรื่องมาตราตัวสะกด ชั้นประถมศึกษาปีที่๔
personperson_add
เรื่องมาตราตัวสะกด ชั้นประถมศึกษาปีที่๔

ผู้สอน
นางสาว อัมพิกา สุธาโพชน์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
เรื่องมาตราตัวสะกด ชั้นประถมศึกษาปีที่๔

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
9913

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

มาตราตัวสะกด คือ กลุ่มพยัญชนะที่ประกอบอยู่ท้ายคำหรือพยางค์ใน แม่ ก กา ทำให้เสียงของคำแตกต่างกันตามพยัญชนะที่นำมาประกอบ เช่น ตา เมื่อประสมกับ ล กลายเป็น ตาล,ชา เมื่อประสมกับ ม กลายเป็น ชาม เป็นต้น


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)