homeเรื่องมาตราตัวสะกด ชั้นประถมศึกษาปีที่๔
person
เรื่องมาตราตัวสะกด ชั้นประถมศึกษาปีที่๔

ผู้สอน
นางสาว อัมพิกา สุธาโพชน์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
เรื่องมาตราตัวสะกด ชั้นประถมศึกษาปีที่๔

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
9913

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

มาตราตัวสะกด คือ กลุ่มพยัญชนะที่ประกอบอยู่ท้ายคำหรือพยางค์ใน แม่ ก กา ทำให้เสียงของคำแตกต่างกันตามพยัญชนะที่นำมาประกอบ เช่น ตา เมื่อประสมกับ ล กลายเป็น ตาล,ชา เมื่อประสมกับ ม กลายเป็น ชาม เป็นต้น


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)