home การเขียน ในนิราศนรินทร์คำโคลง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
personperson_add
การเขียน ในนิราศนรินทร์คำโคลง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ผู้สอน
นางสาว อรุณรัตน์ รอดรังนก
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การเขียน ในนิราศนรินทร์คำโคลง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
9917

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

การเขียนพรรณนา แตกต่างจากการเขียนบรรยาย คือมุ่งให้ความแจ่มแจ้ง ละเอียดลออ ขยายความให้เห็นภาพเด่นชัดมากกว่าคำนึงถึงเรื่องราวหรือเหตุการณ์ อาจเป็นการพรรณนาความรู้สึก ก่อให้เกิดความซาบซึ้ง ประทับใจเพลิดเพลิน สะเทือนใจไปกับเนื้อความ การเขียนเขียนพรรณนา จะมีความยาวกว่าบรรยาย แต่ไม่เยิ่นเย้อ มักใช้การเล่นคำ เล่นเสียง ใช้ภาพพจน์ สำนวนไพเราะ สละสลวยอ่านได้อรรถรส


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)