home การเขียน ในนิราศนรินทร์คำโคลง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
person
การเขียน ในนิราศนรินทร์คำโคลง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ผู้สอน
นางสาว อรุณรัตน์ รอดรังนก
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
การเขียน ในนิราศนรินทร์คำโคลง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
9917

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

การเขียนพรรณนา แตกต่างจากการเขียนบรรยาย คือมุ่งให้ความแจ่มแจ้ง ละเอียดลออ ขยายความให้เห็นภาพเด่นชัดมากกว่าคำนึงถึงเรื่องราวหรือเหตุการณ์ อาจเป็นการพรรณนาความรู้สึก ก่อให้เกิดความซาบซึ้ง ประทับใจเพลิดเพลิน สะเทือนใจไปกับเนื้อความ การเขียนเขียนพรรณนา จะมีความยาวกว่าบรรยาย แต่ไม่เยิ่นเย้อ มักใช้การเล่นคำ เล่นเสียง ใช้ภาพพจน์ สำนวนไพเราะ สละสลวยอ่านได้อรรถรส


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)