homeการอ่านจับใจความสำคัญ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
personperson_add
การอ่านจับใจความสำคัญ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

ผู้สอน
นางสาว คนธามาศ ทองอำนวยสุข
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การอ่านจับใจความสำคัญ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
9919

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

การอ่านจับใจความสำคัญ เป็นทักษะการอ่านที่ควรฝึกฝน เพราะสามารถช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจเรื่องได้อย่างรวดเร็วและเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการอ่านที่ดี


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)