homeการอ่านจับใจความสำคัญ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
person
การอ่านจับใจความสำคัญ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

ผู้สอน
นางสาว คนธามาศ ทองอำนวยสุข
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
การอ่านจับใจความสำคัญ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
9919

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

การอ่านจับใจความสำคัญ เป็นทักษะการอ่านที่ควรฝึกฝน เพราะสามารถช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจเรื่องได้อย่างรวดเร็วและเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการอ่านที่ดี


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)