homeม.1/7
person
ม.1/7

ผู้สอน
ด.ญ. ปานัดดา จิบมะดัน
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ม.1/7

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
9938

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ด.ญ.ปานัดดา  จิบมะดัน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)