home441-353 การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic commerce)
person
441-353 การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic commerce)

ผู้สอน
ดร. วรพจน์ ปานรอด
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ชั่วโมงที่แล้ว

ชื่อวิชา
441-353 การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic commerce)

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
9939

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

แนวคิด และหลักการของพาณิชยกรรมอิเล็กทรอนิกส์ รูปแบบและโครงสร้างการทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ มาตรการรักษาความปลอดภัย เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่ใช้ในการพัฒนาอิเล็กทรอนิกส์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)