homeว32203 ฟิสิกส์ 3 ครูไพศาล วงค์กระโซ่
person
ว32203 ฟิสิกส์ 3 ครูไพศาล วงค์กระโซ่

ผู้สอน
นาย ไพศาล วงค์กระโซ่
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ว32203 ฟิสิกส์ 3 ครูไพศาล วงค์กระโซ่

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
9943

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

รายวิชา ว32203 ฟิสิกส์ 3 เป็นรายวิชาเพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จัดทำขึ้นโดย ครูไพศาล วงค์กระโซ่ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร โดยจัดทำขึ้นเพื่อประกอบการเรียนรู้นอกเหนือจากในห้องเรียนปกติ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)