homeว32203 ฟิสิกส์ 3 ครูไพศาล วงค์กระโซ่
personperson_add
ว32203 ฟิสิกส์ 3 ครูไพศาล วงค์กระโซ่

ผู้สอน
นาย ไพศาล วงค์กระโซ่
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ว32203 ฟิสิกส์ 3 ครูไพศาล วงค์กระโซ่

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
9943

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชา ว32203 ฟิสิกส์ 3 เป็นรายวิชาเพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จัดทำขึ้นโดย ครูไพศาล วงค์กระโซ่ โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร โดยจัดทำขึ้นเพื่อประกอบการเรียนรู้นอกเหนือจากในห้องเรียนปกติ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)