homeง23102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1
person
ง23102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1

ผู้สอน
นางสาว ศรัณยา นันท์ศิลิ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 1 เดือนที่แล้ว

ชื่อวิชา
ง23102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
9949

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

รายวิชา ง23102 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 6

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556

โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)