ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ เรื่องเพลงพื้นบ้าน

คำอธิบายชั้นเรียน

เพลงพื้นบ้าน เป็นบทเพลงที่เกิดจากคนในท้องถิ่นต่างๆ คิดรูปแบบการร้องการละเล่นขึ้นเป็นบทเพลงที่มีท่วงทำนองภาษาที่เรียบง่าย  ไม่ซับซ้อน มุ่งความสนุกสนานรื่นเริง ใช้เล่นในโอกาสต่างๆ