homeชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ เรื่องเพลงพื้นบ้าน
person
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ เรื่องเพลงพื้นบ้าน

ผู้สอน
นางสาว อรวรรณ เนินไธสง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ เรื่องเพลงพื้นบ้าน

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
9952

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

เพลงพื้นบ้าน เป็นบทเพลงที่เกิดจากคนในท้องถิ่นต่างๆ คิดรูปแบบการร้องการละเล่นขึ้นเป็นบทเพลงที่มีท่วงทำนองภาษาที่เรียบง่าย  ไม่ซับซ้อน มุ่งความสนุกสนานรื่นเริง ใช้เล่นในโอกาสต่างๆ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)