homeวิชาคอมพิวเตอร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
person
วิชาคอมพิวเตอร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ผู้สอน
person
นาย ศุภลักษณ์ สุดชารี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
วิชาคอมพิวเตอร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
9962

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

เป็นการเรียนการสอนในวิชาคอมพิวเตอร์ของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)