ผู้สอน
นาย ศุภลักษณ์ สุดชารี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

วิชาคอมพิวเตอร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
9962

สถานศึกษา

โรงเรียนทุ่งกุลาประชารัฐ


คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นการเรียนการสอนในวิชาคอมพิวเตอร์ของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2