homeclassstart ม.ราชภัฏเชียงราย
person
classstart ม.ราชภัฏเชียงราย

ผู้สอน
อาจารย์ ขจิต ฝอยทอง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 24 วันที่แล้ว

ชื่อวิชา
classstart ม.ราชภัฏเชียงราย

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
9963

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

เพื่อฝึกอบรมการใช้ classstart.org ของ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)