SWU 251 B05


ผู้สอน
พัชรี ปรีดาสุริยะชัย
เข้าสู่ระบบเมื่อ มากกว่า 12 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
SWU 251 B05

รหัสวิชา
997

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คำอธิบายวิชา

Man and Society

Wed 13.30 pm -17.20 pm

AI21, DT21


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books