เศรษฐศาสตร์มหภาค1

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

เศรษฐกิจระดับมหภาค..ยุคปัจจุบัน ^___^