เศรษฐศาสตร์มหภาค1

คำอธิบายชั้นเรียน

เศรษฐกิจระดับมหภาค..ยุคปัจจุบัน ^___^