homeการสัมมนาบัญชี
personperson_add
การสัมมนาบัญชี

ผู้สอน
person
รศ. ดร. กัสมา กาซ้อน
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การสัมมนาบัญชี

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
9981

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

อธิบายเกี่ยวกับกรณีศึกษาทางบัญชี


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)