homeการสัมมนาบัญชี
person
การสัมมนาบัญชี

ผู้สอน
person
รศ. ดร. กัสมา กาซ้อน
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
การสัมมนาบัญชี

หมายเลขของวิชา (Class ID)
9981

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

อธิบายเกี่ยวกับกรณีศึกษาทางบัญชี


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)