ผู้สอน
รองศาสตราจารย์ ดร. สมเดช มุงเมือง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

HR2402-AE


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
9982

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย


คำอธิบายชั้นเรียน

การศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์