การวิเคราะห์และพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คำอธิบายชั้นเรียน

การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ