homeการวิเคราะห์และพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
personperson_add
การวิเคราะห์และพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผู้สอน
อาจารย์ ดร. โสภณ เพ็ชรพวง
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การวิเคราะห์และพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
9994

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)