วิชาทั้งหมด


2/65(Thur 7-9 )การสนทนาภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ

Paripurati Srirungsurng
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา

2-65-4-1python

ณัฐพล ปิ่นเขียน
โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม

GE10405 คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน/GE10802 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทอม 2/2565 Sec.1

อาจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ ดรพินิจ
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นวัตกรรมทางการเกษตรและเทคโนโลยี 2-2565

นาย อุดร จิตจักร
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

พุธ​ N17 8.30น.​ 2/65

00 ธัญญ์ฐิตา อัครภิรมย์ชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

อังคาร​ N47 13.30​ 2/65

00 ธัญญ์ฐิตา อัครภิรมย์ชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Business English 2 2-2022

Rudsada Kaewsaeng-on

ED31208 สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา เทอม 2/65

อาจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ ดรพินิจ
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือS02​ กศ.บท. (12.30) ความงาม 1/65

00 ธัญญ์ฐิตา อัครภิรมย์ชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

S03​ กศ.บท. (08.30) ความงาม 1/65

00 ธัญญ์ฐิตา อัครภิรมย์ชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

RB12 ค้าปลีก​ 2/65

00 ธัญญ์ฐิตา อัครภิรมย์ชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี


RB11​ ค้าปลีก​ 2/65​

00 ธัญญ์ฐิตา อัครภิรมย์ชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ศุกร์​ N09 13.30​น.​ 2/65 (สอนร่วม)

00 ธัญญ์ฐิตา อัครภิรมย์ชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

จันทร์​ N12 08.30 2/65

00 ธัญญ์ฐิตา อัครภิรมย์ชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ว33293 วิชาการจัดการฐานข้อมูล ม.6/2-6/10 ปีการศึกษา 2565

61202 สุเทพ เทียมคลี
โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย

พฤหัส​ N21​ 8.30น.​ 2/65​ (สอนร่วม)​

00 ธัญญ์ฐิตา อัครภิรมย์ชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

พฤหัส​ N18 13.30น.​ 2/65​ (สอนร่วม)​

00 ธัญญ์ฐิตา อัครภิรมย์ชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)