วิชาทั้งหมด


ภาษาไทย ค.บ.

พลอยศิริม มูลเค้า
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

bio 4

นิวัฒน์ ประสานพันธ์
โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา

ชั้นประถมศึกษาปีที่6/1

นาย พยนต์ ชาญเชี่ยว
โรงเรียนอนุบาลระยอง

จริยธรรมจรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายเพื่อการท่องเที่ยว และการโรงแรม2

นาย ดิลก ประสานวรกิจกุล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

HIS 4602 History of Modern China

พุทธพล มงคลวรวรรณ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

008 : สัมผัสภาษาจีน 3

มนัสนันท์ ศรีสังข์งาม

คณิตศาสตร์ ป.3

ชววรรณ แปงการิยา
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์3

ปัญหากับเทคโนโลยีสารสนเทศ

ครู เบญจาพร สมร่าง

พรบ การศึกษาสำหรับคนพิการ 2551

ถิรนันท์ เรียนสุด
กศน.อำเภอรัษฎา

com

ki ros
dmtc

วิชาชีววิทยา ม.๖๐๑ ๒/๖๐

อรนุช ยีโหนด
โรงเรียนมะฮัดอิสลามอีมานียะฮ์มูลนิธิ

การสร้างงานนำเสนอด้วย Ms-PowerPoint ม.1

รังสิต สิงห์มหาไชย
โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม

พท31001 วิชาภาษาไทย

กศน.ตำบล กำแพงเซา
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1 (2000-1203)

ระบบจัดการห้องเรียนออนไลน์ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตร ปวช. กศน.อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

การศึกษาวงจรและซ่อมบำรุงไมโครคอมพิวเตอร์ #571-572

วรรัตน์ จงไกรจักร
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ม.1/2

นารา สุขสวัสดิ์
โรงเรียนมะฮัดอิสลามอีมานียะฮ์มูลนิธิ

1094202 การจัดการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ในระดับมัธยมศึกษา

Sureekan Thippayasan
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

60-4-2-18-คอมพิวเตอร์

จักรกฤษณ์ วงศ์ธัม
โรงเรียนซอย 17 สายสองซ้าย

วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ปภัสพันธ์ เอกบุตร
โรงเรียนมัธยมวิทยาลำปาง

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ม.1

ศิริวรรณ หมวดทอง
โรงเรียนสตรีทุ่งสง

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books