โรงเรียนบ้านอ่างเก็บน้ำห้วยยาง

วิชาทั้งหมด


อาเซียนศึกษา ชั้น ป.4

คุณครู สุชีรา ไกรเพ็ชร์
โรงเรียนบ้านอ่างเก็บน้ำห้วยยาง

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ป.6

คุณครู สุชีรา ไกรเพ็ชร์
โรงเรียนบ้านอ่างเก็บน้ำห้วยยาง

ภาษาอังกฤษ ป.6

นาย ประสงค์ นาดี
โรงเรียนบ้านอ่างเก็บน้ำห้วยยาง

วิทยาศาสตร์ ป .3

คุณครู สุชีรา ไกรเพ็ชร์
โรงเรียนบ้านอ่างเก็บน้ำห้วยยาง

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)