โรงเรียนจักรคำคณาทร

วิชาทั้งหมด


คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์2 ปี 62

นาย ปรีดา ยะธิมา
โรงเรียนจักรคำคณาทร

การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2 2562

นาย ปรีดา ยะธิมา
โรงเรียนจักรคำคณาทร

การออกแบบและเทคโนโลยี 1 ม.1 ปี 62

นาย ปรีดา ยะธิมา
โรงเรียนจักรคำคณาทร

วิทยาการคำนวณ 1 ม.1 ปี 62

นาย ปรีดา ยะธิมา
โรงเรียนจักรคำคณาทร

การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 2562

นาย ปรีดา ยะธิมา
โรงเรียนจักรคำคณาทร

โครงงานคอมพิวเตอร์ 62

นาย ปรีดา ยะธิมา
โรงเรียนจักรคำคณาทร

การออกแบบและเทคโนโลยี 1 ม.1 ปี 61

นาย ปรีดา ยะธิมา
โรงเรียนจักรคำคณาทร

วิทยาการคำนวณ 1 ม.1 ปี 61

นาย ปรีดา ยะธิมา
โรงเรียนจักรคำคณาทร

เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 ม.1 ปี 60

นาย ปรีดา ยะธิมา
โรงเรียนจักรคำคณาทร

การสร้างเกมเบื้องต้น ม.2 ภาค 2/60

นาย ปรีดา ยะธิมา
โรงเรียนจักรคำคณาทร

เทคโนโลยีสารสนเทศ 2

นาย ปรีดา ยะธิมา
โรงเรียนจักรคำคณาทร

ประวัติศาสตร์ ม.1

นาย เศรษฐ์ ตุ่นมานะ
โรงเรียนจักรคำคณาทร

การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 ม.3 ปี 2563

นาย ปรีดา ยะธิมา
โรงเรียนจักรคำคณาทร

วิทยาการคำนวณ 1 ม.1 ปี 63

นาย ปรีดา ยะธิมา
โรงเรียนจักรคำคณาทร

วิทยาการคำนวณ

นางสาว พรรษา ชายน้อย
โรงเรียนจักรคำคณาทร

ระบบหุ่นยนต์เบื้องต้น ม.4 ปี 62

นาย ปรีดา ยะธิมา
โรงเรียนจักรคำคณาทร

ชีววิทยา

นาง ณภัค ฐิติมนัส
โรงเรียนจักรคำคณาทร

ชีววิทยา

นาง ณภัค ฐิติมนัส
โรงเรียนจักรคำคณาทร

=u;;bmpk

นาง ณภัค ฐิติมนัส
โรงเรียนจักรคำคณาทร

วิทยาการคำนวณ 1 ม.1 ปี 62

wachirawut singkam
โรงเรียนจักรคำคณาทร

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books