มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

วิชาทั้งหมด


ACC3502 1-2567 โปรแกรมบัญชี-อังคารเช้า

กมลทิพย์ คำใจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ความมั่นคงบนคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

นาย ชนินทร์ มหัทธนชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ER 3201 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ sec.60 ชว.65+ sec. 61 ค.65.1 ? พฤ 13.30-17.30

ผศ. ทิพย์เกสร กำปนาท
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

EDP 2401 นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา (Sect.62) ... ภาคเรียนที่ 1/2567

อาจารย์ กิตตินันท์ หอมฟุ้ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

EDP 2401 นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา (Sect.58) ... ภาคเรียนที่ 1/2567

อาจารย์ กิตตินันท์ หอมฟุ้ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ER 3201 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ sec.58 คม.65+ sec. 59 ค.65.2 +ฟส.65? พฤ 8.30-12.30

ผศ. ทิพย์เกสร กำปนาท
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ER 3201 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ sec.51 กป.65 ?ครถ ? จันทร์ 8.30-12.30 C 205

ผศ. ทิพย์เกสร กำปนาท
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ACC3502 1-2567 โปรแกรมบัญชี-อังคารบ่าย

กมลทิพย์ คำใจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

EDP 2401 นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา (Sect.64) ... ภาคเรียนที่ 1/2567

อาจารย์ กิตตินันท์ หอมฟุ้ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ACC3501 1-2567 AIS-เสาร์บ่าย

กมลทิพย์ คำใจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เศรษฐศาสตร์เบื้องต้นECON1103sec04ภาค1/67

ผศ.ดร. สมบัติ (Sombat) สิงฆราช (Singkharat)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เศรษฐศาสตร์เบื้องต้นECON1103sec02ภาค1/67

ผศ.ดร. สมบัติ (Sombat) สิงฆราช (Singkharat)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

FB1101 การเงินธุรกิจ 1-67 วันเสาร์

กมลทิพย์ คำใจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

EDP 1101 ความเป็นครู (Sect.57) ... ภาคเรียนที่ 1/2567

อาจารย์ กิตตินันท์ หอมฟุ้ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

EDP 1101 ความเป็นครู (Sect.56) ... ภาคเรียนที่ 1/2567

อาจารย์ กิตตินันท์ หอมฟุ้ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

EDP 2401 นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา (Sect.65) ... ภาคเรียนที่ 1/2567

อาจารย์ กิตตินันท์ หอมฟุ้ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

EDP 1101 ความเป็นครู (Sect.64) ... ภาคเรียนที่ 1/2567

อาจารย์ กิตตินันท์ หอมฟุ้ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

FB1101 การเงินธุรกิจ 1-67-วันพฤหัสบดี

กมลทิพย์ คำใจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ACC6404 1-2567 การบัญชีเพื่อการบริหารองค์กร

กมลทิพย์ คำใจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

COM 27021 ระบบการสื่อสารข้อมูล

นาย ชนินทร์ มหัทธนชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books