มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


สมาชิกทั้งหมด: 9,633 · วิชาทั้งหมด: 684


฿89.00 -48.92%
฿29.00 -42.55%
฿1,290.00 -69.07%
ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)