โรงเรียนดาราวิทยาลัย

วิชาทั้งหมด


มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

อรุณ สุวรรณ์
โรงเรียนดาราวิทยาลัย

การงานอาชีพ มัธยมศึกษาปีที่ 1

นาย ฉัตรยุคล กลิ่นหอม
โรงเรียนดาราวิทยาลัย

การงานอาชีพ มัธยมศึกษาปีที่ 3

นาย ฉัตรยุคล กลิ่นหอม
โรงเรียนดาราวิทยาลัย

ไฟฟ้าและแม่เหล็ก

อรุณ สุวรรณ์
โรงเรียนดาราวิทยาลัย

พันธุกรรม [วิทยาศาสตร์ ม.4]

นาย ชาญชัย สัตยนนท์
โรงเรียนดาราวิทยาลัย

นวัตกรรมทางการศึกษา

นางสาว กันทิมา กะมูนิง
โรงเรียนดาราวิทยาลัย

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)