โรงเรียนกาญจนดิษฐ์

วิชาทั้งหมด


อบรม Microsoft Office

ปิยะบุษ ปลอดอักษร
โรงเรียนกาญจนดิษฐ์

ม.5 1-2559 (Visual Basic)

นาง สุพรนิตย์ อนุรักษ์ลิ้มสกุล
โรงเรียนกาญจนดิษฐ์

ม.3 1-2559 (E-Book)

นาง สุพรนิตย์ อนุรักษ์ลิ้มสกุล
โรงเรียนกาญจนดิษฐ์

ม.4 2-2558 (Dreamweaver)

นาง สุพรนิตย์ อนุรักษ์ลิ้มสกุล
โรงเรียนกาญจนดิษฐ์

ม.3 2-2558 (Microsoft Excel)

นาง สุพรนิตย์ อนุรักษ์ลิ้มสกุล
โรงเรียนกาญจนดิษฐ์

ม.5 1-2558 (Visual Basic)

นาง สุพรนิตย์ อนุรักษ์ลิ้มสกุล
โรงเรียนกาญจนดิษฐ์

ม.4 1-2558 (Photoshop)

นาง สุพรนิตย์ อนุรักษ์ลิ้มสกุล
โรงเรียนกาญจนดิษฐ์

ม.3 1-2558 (E-book)

นาง สุพรนิตย์ อนุรักษ์ลิ้มสกุล
โรงเรียนกาญจนดิษฐ์

ม.4 เทอม 1-2557

นาง สุพรนิตย์ อนุรักษ์ลิ้มสกุล
โรงเรียนกาญจนดิษฐ์

ม.5 เทอม 1-2557

นาง สุพรนิตย์ อนุรักษ์ลิ้มสกุล
โรงเรียนกาญจนดิษฐ์

ม.3 เทอม1-2557

นาง สุพรนิตย์ อนุรักษ์ลิ้มสกุล
โรงเรียนกาญจนดิษฐ์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

mr. samorn cheamkratok
โรงเรียนกาญจนดิษฐ์

มัธยมศึกษาปีที่ 2

mr. samorn cheamkratok
โรงเรียนกาญจนดิษฐ์

Dreamweaver ม.4 2-2556

นาง สุพรนิตย์ อนุรักษ์ลิ้มสกุล
โรงเรียนกาญจนดิษฐ์

Authorware ม.5 2-2556

นาง สุพรนิตย์ อนุรักษ์ลิ้มสกุล
โรงเรียนกาญจนดิษฐ์

Flipalbum ม.3 2-2556

นาง สุพรนิตย์ อนุรักษ์ลิ้มสกุล
โรงเรียนกาญจนดิษฐ์

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books