มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วิชาทั้งหมด


Business And Computer Education

Nittaya Yaloh
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คอมพิวเตอร์ในโรงเรียน

จินดาพร เรือนเพ็ชร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Computer and Society

Chalothon Chootong
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

organic chemistry

วราภรณ์ พาราสุข
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ComTeach

นางสาว วิลาสินี โกศิลป์สุข
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

IT for health science

บุปผชาติ ทัฬหิกรณ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Eng3.G851

อาจารย์ ขจิต ฝอยทอง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Eng2.G700

อาจารย์ ขจิต ฝอยทอง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Eng3.G713

อาจารย์ ขจิต ฝอยทอง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Eng3.G711

อาจารย์ ขจิต ฝอยทอง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

English 3 Section 713

อาจารย์ ขจิต ฝอยทอง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

English 3 Section 708

อาจารย์ ขจิต ฝอยทอง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

English 2 Section 700

อาจารย์ ขจิต ฝอยทอง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

English 2 Section 704

อาจารย์ ขจิต ฝอยทอง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Accounting for Hospitality and Tourism Business Management

ผศ. พัชนิจ เนาวพันธ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

821

นางสาว รสริน สามกรีกัณ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

English 2 Section 856

นางสาว ณัฏฐนันท์ อภิรัตน์โยธิน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

English 2 Section 713

นางสาว ณัฏฐนันท์ อภิรัตน์โยธิน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

English2 852

อาจารย์ ขจิต ฝอยทอง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

English1 703

อาจารย์ ขจิต ฝอยทอง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books