มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

วิชาทั้งหมด


9011204 : ทักษะการรู้สารสนเทศ

Prayat Chuaingan
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ทักษะการรู้สารสนเทศ

Prayat Chuaingan
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

9011205 : การพัฒนาทักษะชีวิต

Prayat Chuaingan
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ทักษะการรู้สารสนเทศ : 9011204

Prayat Chuaingan
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

เคสโทรศัพท์ มือ1มือ2

นางสาว 026นันทวัน รักขวัญจิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู group1

นางสาว สุภาภรณ์ มาชัยวงศ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

อีคอมเมอร์ซขายคอลลาเจน

Nur-armienie Lateh
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ครูคอมมืออาชีพ

Somchai Muangmool
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

วิชาคุณธรรม จริยธรรมและจิตวิญญาณความเป็นครู group2

นางสาว สุภาภรณ์ มาชัยวงศ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ิวิชาความเป็นครู

นางสาว สุภาภรณ์ มาชัยวงศ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

โครงงานฐานวิจัยจากการใช้ชีวิตจริง

นางสาว ธนัลยภรท์ จันทร์อ่อน
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

วิชา คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู

นางสาว สุภาภรณ์ มาชัยวงศ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ห้อง 3 แก้ไข

วสันต์ แปงจิตต์
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

อะไรเอ่ย

นางสาว สิรินทิพย์ ความสุข
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

อะไรเอ่ย

นางสาว สิรินทิพย์ ความสุข
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ไบซีเรียล

นางสาว สิรินทิพย์ ความสุข
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

วิชานวัตกรรม ปี 2 ห้อง 2

วสันต์ แปงจิตต์
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

วิชานวัตกรรม ห้อง 3 ปี 62

วสันต์ แปงจิตต์
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
มหา

วิชานวัตกรรม ห้อง 1 ปี 62

วสันต์ แปงจิตต์
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ม.1

ณัฐธิดา กรเรืองสกุล
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2565)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)