มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วิชาทั้งหมด


AS450_1/2562

วันทมาส จันทะสินธุ์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

CS111_COMPUTER SCIENCE1_1/62 Sec.1

อาจารย์ ภานุวัฒน์ เมฆะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ชป 322 โรคและปรสิตสัตว์น้ำ 1/2562

ชนกันต์ จิตมนัส
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

จป 313 หลักการส่งเสริมทางการประมง เทอม 3/2561

ชนกันต์ จิตมนัส
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ภาคสมทบ

นาย สรวิศ สนธิคุณ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

การจัดการของเสียทางการประมง

วาธิณี อินทรพงษ์นุวัฒน์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

นวัตกรรมอาหารสัตว์น้ำ

วาธิณี อินทรพงษ์นุวัฒน์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ชป322 โรคสัตว์น้ำ 2/2561

ชนกันต์ จิตมนัส
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

คพ232 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 2-61 Sec.2

อาจารย์ ภานุวัฒน์ เมฆะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วิโรจน์

นาย วิโรจน์ ตาสา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

จป 313 หลักการส่งเสริมทางการประมง เทอม 1/2561

ชนกันต์ จิตมนัส
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

สศ307 ยาและสารเสริมในการผลิตสัตว์​

พชรพร ตาดี
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

คพ111 วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1_61 Sec.2

อาจารย์ ภานุวัฒน์ เมฆะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

คพ111 วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1_61 Sec.1

อาจารย์ ภานุวัฒน์ เมฆะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ชป322 โรคและปรสิตสัตว์น้ำ 1/2561

ชนกันต์ จิตมนัส
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

จป 313 หลักการส่งเสริมทางการประมง เทอม 3/2560

ชนกันต์ จิตมนัส
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

สด105 การพัฒนาระบบคิด

สุรชัย ศรีนรจันทร์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

พล441 ระเบียบวิธีวิจัยและสารสนเทศทางการประมง-2/2560

นิสรา กิจเจริญ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

นโยบายสาธารณะและการวางแผน

ธัญชนก คำออน
มหาวิทยาลัยแม่โจ้


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)