มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วิชาทั้งหมด


202 การบริหารการเงิน

Aj Jirayu
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

จป 313 หลักการส่งเสริมทางการประมง เทอม 2/2562

ชนกันต์ จิตมนัส
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

คพ232 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 2-61 Sec.1

อาจารย์ ภานุวัฒน์ เมฆะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

Professional Orientation

ชนกันต์ จิตมนัส
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

Swine farm management

วันทมาส จันทะสินธุ์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

สัมมนาสาขาสุกร 2.2562

วันทมาส จันทะสินธุ์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

Seminar (Pig production)

วันทมาส จันทะสินธุ์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

Seminar 1

วันทมาส จันทะสินธุ์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

AS243_1/2562

วันทมาส จันทะสินธุ์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

AS450_1/2562

วันทมาส จันทะสินธุ์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

CS111_COMPUTER SCIENCE1_1/62 Sec.1

อาจารย์ ภานุวัฒน์ เมฆะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

จป 313 หลักการส่งเสริมทางการประมง เทอม 3/2561

ชนกันต์ จิตมนัส
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ภาคสมทบ

นาย สรวิศ สนธิคุณ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

การจัดการของเสียทางการประมง

วาธิณี อินทรพงษ์นุวัฒน์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ชป322 โรคสัตว์น้ำ 2/2561

ชนกันต์ จิตมนัส
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

คพ232 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 2-61 Sec.2

อาจารย์ ภานุวัฒน์ เมฆะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วิโรจน์

นาย วิโรจน์ ตาสา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

จป 313 หลักการส่งเสริมทางการประมง เทอม 1/2561

ชนกันต์ จิตมนัส
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

สศ307 ยาและสารเสริมในการผลิตสัตว์​

พชรพร ตาดี
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

คพ111 วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1_61 Sec.2

อาจารย์ ภานุวัฒน์ เมฆะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books