โรงเรียนมัธยมวิทยาลำปาง

วิชาทั้งหมด


เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.2

กนกกร คำแดง
โรงเรียนมัธยมวิทยาลำปาง

เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.3

กนกกร คำแดง
โรงเรียนมัธยมวิทยาลำปาง

ฟิสิกส์ ม.4 เทอม1

xxxxx xxxxx
โรงเรียนมัธยมวิทยาลำปาง

ม3/4

ม3/4เลขที่19กฤตยชญ์ นามบุญ
โรงเรียนมัธยมวิทยาลำปาง

ม3/4เลขที่31อัมรินทร์

ม3/4เลขที่31อัมรินทร์ จารณะ
โรงเรียนมัธยมวิทยาลำปาง

ม.3/4เลขที่19กฤตยชญ์

ม3/4เลขที่19กฤตยชญ์ นามบุญ
โรงเรียนมัธยมวิทยาลำปาง

ด.ช.วรวุฒิ ศรีงาม ชั้น ม.3/4 เลขที่20

ม.3/4เลขที่20วรวุฒิ ศรีงาม
โรงเรียนมัธยมวิทยาลำปาง

อัตราส่วน ม.2 เทอม 1

อุไรวรรณ คำวงศ์
โรงเรียนมัธยมวิทยาลำปาง

Unit 1 Who's in charge? M.2

นางสาว มัสริน ชุ่มอินจักร์
โรงเรียนมัธยมวิทยาลำปาง

ห้อง ม.1/6

นาย อัศวิน ขัดชุ่มแสง
โรงเรียนมัธยมวิทยาลำปาง

ห้อง ม.1/3

นาย อัศวิน ขัดชุ่มแสง
โรงเรียนมัธยมวิทยาลำปาง

ห้อง ม.1/2

นาย อัศวิน ขัดชุ่มแสง
โรงเรียนมัธยมวิทยาลำปาง

ห้อง ม.1/1

นาย อัศวิน ขัดชุ่มแสง
โรงเรียนมัธยมวิทยาลำปาง

Wh-question

นางสาว มัสริน ชุ่มอินจักร์
โรงเรียนมัธยมวิทยาลำปาง

Unit 1 Possessive Pronouns M.2

นางสาว มัสริน ชุ่มอินจักร์
โรงเรียนมัธยมวิทยาลำปาง

คณิศาสตร์ม.2

อุไรวรรณ คำวงศ์
โรงเรียนมัธยมวิทยาลำปาง

คณิตศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่4

นุชนาถ ชุ่มแก้ว
โรงเรียนมัธยมวิทยาลำปาง

คณิตศาสตร์ชั้นม. 2

อุไรวรรณ คำวงศ์
โรงเรียนมัธยมวิทยาลำปาง

Present simple tense

อาริศา ขัดทะเสมา
โรงเรียนมัธยมวิทยาลำปาง

ภาษาอังกฤษ ป.3

พิชญ์ชฎารัตน์ อินต๊ะเรือน
โรงเรียนมัธยมวิทยาลำปาง

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books