โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม

วิชาทั้งหมด


นาฏศิลป์2

พิทักษ์ แพทย์ไชโย
โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม

วิชานาฏศิลป์

พิทักษ์ แพทย์ไชโย
โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม

ม.6 ห้อง 3

นาย วิเชียร กีรติศักดิ์กุล
โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม

ม.6 ห้อง 2

นาย วิเชียร กีรติศักดิ์กุล
โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม

มัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 3 รายวิชา การเลี้ยงกบ

นาย สุรศักดิ์ ศรัณย์สุกานต์
โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม

ม.6 วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม

นาย วิเชียร กีรติศักดิ์กุล
โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม

มัธยมศึกษาปีที่ 2 รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี

นาย สุรศักดิ์ ศรัณย์สุกานต์
โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)