มหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง

วิชาทั้งหมด


สหวิชาลำปาง

บุรินทร์ รุจจนพันธุ์
มหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง

การจัดการโลจีสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน

Weerapun Kaewrut
มหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง

การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

Weerapun Kaewrut
มหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง

สัมมนาการบิน

Weerapun Kaewrut
มหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง


อีคอมเมิร์ซขายรองเท้ามือสอง

นางสาว ปนัดดา สดรัมย์
มหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง

อีคอมเมิร์ซขายมาร์คเต้าหู้

นางสาว อลิชลา ใจมอย
มหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง

การจัดการเชิงกลยุทธ์

Weerapun Kaewrut
มหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง

อีคอมเมิร์ซ(ขายกีต้าร์ออนไลน์)

Jimmy Anurak
มหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง

อีคอมเมิร์ซ [ขายอุปกรณ์ไอที]

Narawut Janfongngam
มหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง

E-commerce ขายหม้อไฟฟ้าอเนกประสงค์

Benyada Saisin
มหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง

อีคอมเมิร์ซขายรองเท้ามือสอง

Ms.Supitsara Fusang
มหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง

E-COMMERCE [ขายสินค้ามือสอง]

Thantawan Pongpichetchai
มหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง

อีคอมเมิร์ซ ขายอุปกรณ์ประกอบไอแพดมือ2

Ungkor Preeyapat
มหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง

E-COMMERCE [ไอเทมเกม online]

Supakit Khamta
มหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง

Blog แนะนำตัว

Benyada Saisin
มหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง

Blog เล่าเรื่องกิจกรรม 10 ภาพ

Benyada Saisin
มหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง

คลิปแนะนำอุปกรณ์

Benyada Saisin
มหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง

ศัพท์เทคนิค 128 คำ

Benyada Saisin
มหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง

อ่านศัพท์เทคนิค 128 คำ

Benyada Saisin
มหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2565)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)