โรงเรียนบ้านหนองนาง

วิชาทั้งหมด


อบรมครู ไอ ซี ที 28-30 Nov. 2012 สพป.นค.1

ว่าที่ร้อยตรี สุริยัน โคตรชมภู
โรงเรียนบ้านหนองนาง

อบรมครู ไอ ซี ที 28-30 Nov. 2012 สพป.นค.1

ว่าที่ร้อยตรี สุริยัน โคตรชมภู
โรงเรียนบ้านหนองนาง

การสอนภาษาอังกฤษระดับ ป.1-6

นางสาว อรวดี ไชยเสนา
โรงเรียนบ้านหนองนาง

ทัศนศึกษานอกโรงเรียน

ว่าที่ร้อยตรี สุริยัน โคตรชมภู
โรงเรียนบ้านหนองนาง

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)