โรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา

วิชาทั้งหมด


ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

นางสาว ชญานิษฐ์ สุตัน
โรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา

ประถมศึกษาปีที่ 6 2555

นาย ชวลิต บัวรมย์
โรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา

คอมพิวเตอร์ ป.4

นาย สมชาย รัตนธรรม
โรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 2555

นาย ชวลิต บัวรมย์
โรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 2555

นาย ชวลิต บัวรมย์
โรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 2555

นาย ชวลิต บัวรมย์
โรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา

ประถมศึกษาปีที่ 5 2555

นาย ชวลิต บัวรมย์
โรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา

ประถมศึกษาปีที่ 4 2555

นาย ชวลิต บัวรมย์
โรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)