โรงเรียนพิบูลมังสาหาร

วิชาทั้งหมด


ง31102-410-55 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นาย มานะ บุญกัณฑ์
โรงเรียนพิบูลมังสาหาร

ง31102-408-55 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นาย มานะ บุญกัณฑ์
โรงเรียนพิบูลมังสาหาร

ง31102-406-55 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นาย มานะ บุญกัณฑ์
โรงเรียนพิบูลมังสาหาร

ม.3/1 เรื่อง รู้ทันภัยไซเบอร์

khomsan wichaphai
โรงเรียนพิบูลมังสาหาร

computer graphics ปี 2556

นาย ทศวัฒน์ โพธิ์ชัย
โรงเรียนพิบูลมังสาหาร

คอมพิวเตอร์กราฟิค

นาย ทศวัฒน์ โพธิ์ชัย
โรงเรียนพิบูลมังสาหาร

ง 30247_613

นาย ทศวัฒน์ โพธิ์ชัย
โรงเรียนพิบูลมังสาหาร

สุขศึกษา ม.1

นาย ทศวัฒน์ โพธิ์ชัย
โรงเรียนพิบูลมังสาหาร

ฟิสิกส์608

นาย เมฆินทร์ ถิ่นขาม
โรงเรียนพิบูลมังสาหาร

ชีววิทยา 609

นาย เกรียงไกร ผลเงิน
โรงเรียนพิบูลมังสาหาร

พระพุทธ 101

นาย ญาณวัฒน์ ไวยวงค์
โรงเรียนพิบูลมังสาหาร

ฟิสิกส์ ม.6

นาย เมฆินทร์ ถิ่นขาม
โรงเรียนพิบูลมังสาหาร

graphic413

นาย ทศวัฒน์ โพธิ์ชัย
โรงเรียนพิบูลมังสาหาร

ง31102-404-55 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นาย มานะ บุญกัณฑ์
โรงเรียนพิบูลมังสาหาร

ง31102-402-55 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นาย มานะ บุญกัณฑ์
โรงเรียนพิบูลมังสาหาร

ง31102 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นาย มานะ บุญกัณฑ์
โรงเรียนพิบูลมังสาหาร

609

นาย ทศวัฒน์ โพธิ์ชัย
โรงเรียนพิบูลมังสาหาร

608

นาย ทศวัฒน์ โพธิ์ชัย
โรงเรียนพิบูลมังสาหาร

607

นาย ทศวัฒน์ โพธิ์ชัย
โรงเรียนพิบูลมังสาหาร

606

นาย ทศวัฒน์ โพธิ์ชัย
โรงเรียนพิบูลมังสาหาร

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)