มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วิชาทั้งหมด


Open Education

ดร. จันทวรรณ ปิยะวัฒน์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คอมพิวเตอร์

นาย อบรม ระบบ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สอนการทำงาน ด้านการวิเคราะห์

นาย test ทดสอบ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

User testing by teewara

นาย ธีร์วรา กัลยาศิริ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เทคนิคการเรียนให้เก่ง

นางสาว ปติมา น้อยกูต
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

General Knowledge

นาย ศิรวิทย์ อุคติ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Computer System

ณิชพรรณ พันธ์ทวีทรัพย์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

User Testing 1

ณิชพรรณ พันธ์ทวีทรัพย์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

หลักการจัดการธุรกิจ ตอน03

นางสาว ลัษมา โล่ห์สุวรรณ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Fun with User Testing

นางสาว ปิยกานต์ ชูช่วย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

892-200 English Tense

นางสาว กุลรินทร์ กอพูนพัฒน์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เทคโนโลยีสารสนเทศ

นาย ศิริวัฒน์ ปัญญาจริวัฒน์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

HCI

นาย ศิริวัฒน์ ปัญญาจริวัฒน์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

English

นางสาว เบญจพรรณ สุพรรณพงค์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Thai

นางสาว เบญจพรรณ สุพรรณพงค์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

การพัฒนาเวบไซต์

นาย ทัตตพันธ์ ชูศรี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ทดสอบชั้นเรียน

ณิชพรรณ พันธ์ทวีทรัพย์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

การสิ่อสารทางการตลาด

นาย ขจรศักดิ์ วิชัยวรกุล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

460-497 Database Administrator

นาย ณัฏฐพล ขุนฤทธิ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

การทำงาน

Mr. Wutthipong Whandee
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books