มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วิชาทั้งหมด


427231สังคมวิทยากฏหมาย2/66

มูฮัมหมัดรอฟีอี มูซอ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

857-431 entrepreneurship in food industry

กาญจพรรณ จันทรถาวรพงศ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Food Engineering Lab (01)-66

ปิยรัตน์ ศิริวงศ์ไพศาล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Food Engineering Lab (02)-66

ปิยรัตน์ ศิริวงศ์ไพศาล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

850-342 Food quality attributes and evaluation

ดุสิดา หนูทอง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


855-342 เทคโนโลยีการพิมพ์ 2566

วรัญญู ศรีเดช
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

857-431 entrepreneurship in food industry

กาญจพรรณ จันทรถาวรพงศ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Unit Operation I Lab (02)-66

ปิยรัตน์ ศิริวงศ์ไพศาล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Unit Operation I Lab (01)-66

ปิยรัตน์ ศิริวงศ์ไพศาล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Unit operation I

ดุสิดา หนูทอง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

855-392 Academic Presentation & Public Speaking 66

พรสถิตย์ สุขชู
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

850-111 กรรมวิธีแปรรูปอาหาร

ดุสิดา หนูทอง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Data Analytic for Decision Making in Food Industry (2566-2)

มณฑิรา เอียดเสน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

CWIE Manage20 (2565-2566)

มณฑิรา เอียดเสน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Exhibition Management 2-66 Section 02

Songsin Teerakunpisut
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Events Management 2-66 (Sec02)

Songsin Teerakunpisut
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Events Management 2-66 (Sec01)

Songsin Teerakunpisut
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Exhibition Management 2-66 Section 01

Songsin Teerakunpisut
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Risk Management 2-66

Songsin Teerakunpisut
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books