โรงเรียนวัดแสงสรรค์

วิชาทั้งหมด


ม.1/2-2555

นาง อุไร กองนาค
โรงเรียนวัดแสงสรรค์

วิชาคณิตศาสตร์ ป.1

นางสาวภัทรกันย์ ทองดี
โรงเรียนวัดแสงสรรค์

ม.3/2

นาง อุไร กองนาค
โรงเรียนวัดแสงสรรค์

ม.3/1

นาง อุไร กองนาค
โรงเรียนวัดแสงสรรค์

ม.2/2

นาง อุไร กองนาค
โรงเรียนวัดแสงสรรค์

ม.2/1

นาง อุไร กองนาค
โรงเรียนวัดแสงสรรค์

ม.1/1-2555

นาง อุไร กองนาค
โรงเรียนวัดแสงสรรค์

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)