โรงเรียนสตรีภูเก็ต

วิชาทั้งหมด


เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น เรื่อง ระบบเศรษฐกิจน่ารู้

นางสาว ชาริสา มะอินทร์
โรงเรียนสตรีภูเก็ต

เชื้อเพลิงเพื่อการคมนาคม 3/2

miss Benjaporn Janpen
โรงเรียนสตรีภูเก็ต

เชื้อเพลิงเพื่อการคมนาคม 3/1

miss Benjaporn Janpen
โรงเรียนสตรีภูเก็ต

HeTTo-phy

ญาดานันท์ เกตุแก้ว
โรงเรียนสตรีภูเก็ต

OT30207 : Website Design (M.6)

วรศักร์ ณ นคร
โรงเรียนสตรีภูเก็ต

OT32103 : Technology 5 (M.5)

วรศักร์ ณ นคร
โรงเรียนสตรีภูเก็ต

ม.1 IP

นาย เอกพล ศรีคชชา
โรงเรียนสตรีภูเก็ต

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

นาง ทิพย์วรรณ ลีลาอริยะ
โรงเรียนสตรีภูเก็ต

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)