โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ

วิชาทั้งหมด


ชีววิทยาเบื้องต้น 2

วรยุทธ ยอดบุญ
โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ

การจัดการฐานข้อมูล

นาย สมศักดิ์ มิกขุนทด
โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ

มัธยมศึกษาปีที่ 4

นาย กำธร ศรีรัตนานนท์
โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ

มัธยมศึกษาปีที่ 3

นาย กำธร ศรีรัตนานนท์
โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ

มัธยมศึกษาปีที่5

นาย กำธร ศรีรัตนานนท์
โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)