โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย

วิชาทั้งหมด


Graphic Design

ทัศนพร วิบูลย์อรรถ
โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย

ห้องเรียนวิชาการจัดการฐานข้อมูล ม.6/1-6/10 ภาคเรียนที่ 2/2559

3306 สุเทพ เทียมคลี
โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย

การสร้าง E-Book ด้วย Author Desktop

ทัศนพร วิบูลย์อรรถ
โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย

การนำเสนอแบบสื่อประสม

ทัศนพร วิบูลย์อรรถ
โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)