มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

วิชาทั้งหมด


N17 ความงดงาม 2/64 (พฤหัส 13.30)

00 ธัญญ์ฐิตา อัครภิรมย์ชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

N10 เทคโนโลยีสารสนเทศและการศึกษาค้นคว้า

นางสาว เบญจมาภรณ์ คงชนะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

N01 เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการทางธุรกิจ

นางสาว เบญจมาภรณ์ คงชนะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

N02 เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการทางธุรกิจ

นางสาว เบญจมาภรณ์ คงชนะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

N02 สุนทรียศาสตร์ 2/64 (อังคาร 13.30)

00 ธัญญ์ฐิตา อัครภิรมย์ชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

N01 สุนทรียยศาสตร์ 2/64 (อังคาร 8.30)

00 ธัญญ์ฐิตา อัครภิรมย์ชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

KS01 สุนทรีย์ 1/64 อาทิต 8.00

00 ธัญญ์ฐิตา อัครภิรมย์ชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

เทคโนโลยี​สารสนเทศ​และ​การศึกษา​ค้นคว้า​ (จ.เช้า-บ่าย)

Wanchalerm Poldee
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

N16 ความงดงาม 2/64 (จันทร์ 12.30)

00 ธัญญ์ฐิตา อัครภิรมย์ชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

N09, N10 ความงดงาม 2/64 (จันทร์ 8.30)

00 ธัญญ์ฐิตา อัครภิรมย์ชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

83 วิชา คอมพิวเตอร์กับชีวิต GED4003 การเมือง อ. บ่าย

Aj.Renuka Kunchamnan
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Ks01 ความงาม 1/64 อาทิตย์ 12.00

00 ธัญญ์ฐิตา อัครภิรมย์ชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

BIS0602ระบบฐานข้อมูล

นางสาว เบญจมาภรณ์ คงชนะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น (เสาร์ 13.30-17.30)

Wanchalerm Poldee
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

S01 ความงาม 1/64 เสาร์ 12.30

00 ธัญญ์ฐิตา อัครภิรมย์ชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ระบบ​เครือข่าย​ พฤ.​(เช้า)​

Wanchalerm Poldee
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

S01 สุนทรีย์ 1/64 เสาร์ 8.30

00 ธัญญ์ฐิตา อัครภิรมย์ชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

N07 ความงดงาม 2/64 (ศุกร์ 8.30)

00 ธัญญ์ฐิตา อัครภิรมย์ชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ระบบ​เครือข่าย​ ศ.​(บ่าย)​

Wanchalerm Poldee
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

N04 ความงดงาม 2/64 (ศุกร์ 13.30)

00 ธัญญ์ฐิตา อัครภิรมย์ชัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

฿999.00 -70.37%
฿1,290.00 -0.0%
฿601.00 -44.43%
ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)