homeโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 63 (ชุมชนบ้านคำแดง)
person
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 63 (ชุมชนบ้านคำแดง)
วิชาทั้งหมด

กำลังโหลด...
ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)