โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

วิชาทั้งหมด


ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

พร้อมพงศ์ ธรรมมูลตรี
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

ทบทวนเนื้อหาม.ต้น เรื่อง การแปลงทางเรขาคณิต

Aphichaya Luechai
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

เซต

นาย ณัฐพล บัวจันทร์
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

มัธยมศึกษาปีที่ 6.9

นาย วีรยุทธ สีชัง
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)