มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

วิชาทั้งหมด


การบัญชีชั้นกลาง 1 วันพฤหัสบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธนิดา ภู่แดง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

สัมมนาการบัญชีการเงิน จันทร์ 22/502b

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธนิดา ภู่แดง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

วท 6001303 การวิเคราะห์และการออกแบบระบบ(พุธ-เช้า)

อ. ธนชัย ปฐมรัตน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

วท 6001212 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม(อังคาร-เช้า-2-66-ปกติ)

อ. ธนชัย ปฐมรัตน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

การบัญชีเพื่อการจัดการ รหัสน.ศ.632747901

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธนิดา ภู่แดง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
-

กราฟิกสารสนเทศ(2) 2/66

อาจารย์กิตติ โพธิสมภาพวงษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ศท 0033701 ความฉลาดรู้ทางดิจิทัล(อาทิตย์-บ่าย-1-66-กศบป)

อ. ธนชัย ปฐมรัตน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

กราฟิกสารสนเทศ(1) 2/66

อาจารย์กิตติ โพธิสมภาพวงษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

66-2 ขั้นตอนและวิธีการเขียนโปรแกรม กลุ่ม 2 พฤหัสบดี 13.00-17.00 [70873]

ผศ.ดร. สัมฤทธิ์ เสนกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

66-2 ขั้นตอนและวิธีการเขียนโปรแกรม กลุ่ม 1 พฤหัสบดี 8.30-12.30[70872]

ผศ.ดร. สัมฤทธิ์ เสนกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี


การจัดการความเสี่ยงทางไซเบอร์และการปฏิบัติการ 2/66

อาจารย์กิตติ โพธิสมภาพวงษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

เทคโนโลยีแพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์ 1/66

อาจารย์กิตติ โพธิสมภาพวงษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์และอัลกอริทึม 1/66

อาจารย์กิตติ โพธิสมภาพวงษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ความฉลาดรู้ทางดิจิทัล 1/66

อาจารย์กิตติ โพธิสมภาพวงษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

การประยุกต์ใช้ฐานข้อมูลบนระบบดิจิทัล 1/66

อาจารย์กิตติ โพธิสมภาพวงษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ฐานข้อมูลเบื้องต้น 1/66 กศบป

อาจารย์กิตติ โพธิสมภาพวงษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

วท 6001317 การออกแบบและพัฒนาเกม (เสาร์-บ่าย-1-2566-กศบป

อ. ธนชัย ปฐมรัตน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี


การบัญชีเบื้องต้น วันเสาร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธนิดา ภู่แดง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books