มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี


สมาชิกทั้งหมด: 7,475 · วิชาทั้งหมด: 797


฿315.00 -51.11%
฿543.00 -51.03%
฿356.00 -39.33%
ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)